MESURES DE PREVENCIÓ I HIGIÈNIQUES DE LA UAP EN LA FASE DE DESESCALADA

A continuació us fem un resum de les mesures de prevenció i higièniques que fem a la UAP, seguint les indicacions de Sanitat i del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya.

. Per accedir a l’edifici i a totes les instal·lacions, és obligatori l’ús de mascareta

. A l’accés de l’edifici es pren la temperatura, i en cas de superar els 37 graus es denega l’accés.

. Es recomana l’ús de les escales, i en cas de que sigui necessari fer servir l’ascensor només una única persona i amb posterior desinfecció.

. Per accedir a la planta de la consulta només es podrá fer a l’hora acordada, dirigint-se directament al despatx de la UAP, sense fer ús dels espais comuns con són la sala d’espera i els banys (excepte que sigui estrictament necessari).

. Disposeu de gel deseinfectant a cada planta i al propi despatx de la UAP.

. Podreu dipositar les vostres pertinences en un lloc habilitat que us indicarem.

. El pagament es pot fer per trasferència bancària o efectiu amb l’import exacte.

. Després de cada visita procedim a la desinfecció i ventilació de l’espai.

. En cas de tenir simptomatologia només podran ser atesos via on-line o telefònica.

Totes aquestes mesures les hem pres pensant en el vostre màxim benestar i tranquil.litat.
Amb moltes ganes de retrobar-nos us enviem una cordial salutació,

Unitat d’Atenció Psicològica