Confidencialitat i protecció de dades

La Unitat d’Atenció Psicològica (UAP) és un gabinet privat de psicologia clínica que ofereix assistència psicològica a totes les persones que ho desitgin. A continuació adjuntem un seguit de punts que tenen com a objectiu informar-lo del servei i perquè pugui donar el consentiment d’aquest. Aquest consentiment és necessari per a ser atès a la UAP.

  • Els professionals que ofereixen atenció psicològica a la UAP tenen el títol oficial de psicòlegs i altres formacions especialitzades degudament reconegudes.
  • Per poder-li oferir l’assistència psicològica demanada, se li sol·licitarà informació que quedarà recollida en una història clínica. Aquesta informació serà coneguda només pel seu psicòleg. El seu psicòleg és el responsable del tractament, conservació i seguretat d’aquestes.
  • Conforme la llei 21/2000 de 29 Dic. CA, es conservaran les seves dades de contacte i referents i d’historial clínic durant un mínim de 15 anys.
  • Tota la informació obtinguda durant l’avaluació i la teràpia és confidencial excepte quan la llei obligui a informar al respecte (ex: maltractament o abús sexual de menors) o el client tingui intenció de causar un greu dany a ell mateix o als altres.
  • La persona responsable de la informació recollida al formulari de contacte és la psicòloga Maria Núñez Marqueta 43698513-P – c/Balmes 188 6è2a Barcelona 08006 – 658213264 – maria@uap.cat.