Els psicòlegs de la UAP tractem la majoria de problemàtiques, dificultats i trastorns que es treballen des de la psicologia clínica i de forma destacada a la teràpia psicològica d’adults. Tot i això, ens hem especialitzat en els tractaments que els mostrem a continuació.

Cal mencionar que per anar a un psicòleg  no és necessari presentar una problemàtica moderada o greu i que ja des de l’any 2004 ens trobem en que cada vegada venen més persones a “millorar” alguns aspectes de la seva persona, vida i relacions. Aquest fet ens porta a comentar-los que una teràpia no ha d’estar necessàriament basada en una psicopatologia o trastorn i que el número de sessions en molts dels casos abans mencionats, no superen les 10 sessions.

Per això, des de la UAP hem cregut convenient oferir, a part dels tractaments que mencionem tot seguit, 5 sessions individuals diferents d’anàlisi i millora (o sessions de creixement personal o coaching): unes sessions d’anàlisi i millora de la vida, de l’autoestima, de la intel.ligència emocional, per a resoldre dubtes i problemes i per a millorar la relació de parella.

Poden tenir més informació dins de l’apartat de “tipus de sessions” i en el subapartat de “sessions d’anàlisi i millora” on s’expliquen en què consisteixen cadascuna d’elles.

Trastorns d’ansietat

 • Ansietat generalitzada
 • Ansietat davant els exàmens
 • Agorafòbia
 • Crisi d’ansietat
 • Fòbies i pors específiques (volar, animals, …)
 • Fòbia social
 • Hipocondria
 • Trastorn obsessiu-compulsiu
 • Por a parlar en públic
 • Estrès laboral
 • Hàbits nerviosos i tics

Trastorns de l’estat d’ànim

 • Depressió i baix estat d’ànim
 • Baixa autoestima
 • Dol
 • Trastorn bipolar

Problemes derivats de malalties

 • Trastorns psicològics associats a malalties orgàniques (càncers, diabetis, minusvalideses, …)
 • Afrontament a operacions i transplantaments
 • Estrès de cuidadors de malalts
 • Afrontament davant la mort
 • Dolor crònic

Trastorns del son

 • Insomni
 • Hipersòmnia

Trastorns de la conducta alimentària

 • Anorèxia
 • Bulímia
 • Obesitat
 • Sobreingesta compulsiva

Problemes sexuals

 • Educació sexual
 • Impotència
 • Anorgàsmia
 • Vaginisme
 • Ejaculació precoç
 • Manca de desig

LGBT -Lesbianes, gais, bisexuals i transgènere-

 • Orientació i teràpia de problemàtiques específiques a nivell individual, de parella i familia.

Problemes de parella i teràpia de parella

 • Diversitat familiar: Assesorament i teràpia de dificultats específiques del diferents models familiars.
 • Problemes de comunicació
 • Dubtes i desil·lusió
 • Terceres persones
 • Discrepàncies
 • Intervenció en crisis
 • Ruptures de parella: suport psicològic en separacions i divorcis
 • Assessorament en tècniques i habilitats per a millorar la relació

Diversitat familiar

 • : Assesorament i teràpia de dificultats específiques del diferents models familiars.

Tractament de nens i adolescents

 • Estimulació i prevenció de l’autoestima
 • Entrenament en intel.ligència emocional i habilitats socials
 • Problemes de relació (timidesa, agressivitat, inseguretat)
 • Trastorns de conducta (desobediència, negativisme, “rabietes”, gelosia …)
 • Trastorns d’ansietat i de l’estat d’ànim (depressió, angoixa,…)
 • Fòbies específiques (a la foscor, a l’escola, a la separació,….)
 • Insomni
 • Problemes d’alimentació
 • Bullying
 • Assessorament a pares i a mares.

Altres tractaments

 • Moobing
 • Coaching (creixement personal)
 • Conflictes familiars
 • Adopcions: preparació i integració
 • Control de la ira
 • Víctimes d’abusos físics i sexuals
 • Víctimes d’accidents de trànsit
 • Addiccions (ludopatia, internet, tabaquisme)
 • Trastorns de personalitat
 • Entrenament en habilitats socials
 • Entrenament en intel.ligència emocional i autocontrol
 • Entrenament en relaxació i respiració
 • Entrenament en resolució de problemes i preocupacions