A la UAP oferim diverses teràpies:

Teràpia individual:

Consisteix en un procés d’avaluació i tractament entre el/la pacient i el psicòleg. Cada dificultat o trastorn tindrà el seu procés, les seves estratègies i la seva durada.

Teràpia de parellahi ha vàries opcions:

Els dos membres separats. És la que alterna les visites entre els dos membres de la parella, fent sessions individuals i puntualment fent sessions amb els dos membres junts. Es la que més utilitzem a la UAP.

Només un membre: teràpia de parella on només acudeix un dels dos membres ja que l’altre o bé no ho sap (que la persona acudeix a consulta), o no vol col.laborar. Aquesta teràpia també es mostra molt eficaç perquè la persona qui ve aprèn un seguit d’estratègies alhora que es treballa amb la compatibilitat de la relació i en l’aclariment de dubtes.

Els dos membres junts: La parella acudeix conjuntament a la majoria de sessions però també es fan sessions individuals per avaluar l’estat de cada membre.

Teràpia familiar

Poden venir els implicats alhora, els pares o un pare/mare i un fill/a. Es treballa amb estratègies i tècniques per a millorar la relació entre els membres.

Teràpia grupal

És molt important fer un bon diagnòstic a les persones que han de seguir una teràpia conjunta per tal de que presentin unes mateixes característiques culturals, intel.lectuals així com d’edats no molt extremes.

A la UAP hem fet teràpies grupals sobre l’ansietat, els atacs de pànic, la fòbia social i l’insomni. Solen durar unes 20 o 25 sessions amb una durada d’una hora i mitja cadascuna. Es proposen tècniques i debats entre els assistents. Presenta molts avantatges com el fet de sortir del pensament de “només em passa a mi”o “no ho puc controlar”. En la majoria de casos és un complement de la teràpia individual.

Sessions d’anàlisi i millora (creixement personal o coaching)

A la UAP tenim clar que no és necessari estar malament per anar al psicòleg. Tal i com anem al metge o al dentista a fer revisions, creiem que anar al psicòleg hauria de ser també, una actitud intel.ligent per a prevenir, en un futur, problemes emocionals o, simplement, per a millorar la nostra qualitat de vida actual.

Hem pensat en 5 tipus de sessions que creiem que resumeixen les principals àrees d’importància per a les persones i a on la psicologia pot ajudar més.

Tipus de sessions:

 • Sessions d’anàlisi i millora de la vida.Es realitza un anàlisi de l’estil de vida actual, les prioritats, l’estil cognitiu, l’autoestima i la personalitat, les satisfaccions actuals i insatisfaccions, i es donen un seguit de consells i orientacions per tal d’afavorir un major benestar.
  Poden ser entre 2 i 5 visites.

 • Sessions d’anàlisi i millora de l’autoestima.És més específica que les sessions de millora de la vida. S’avalua l’autoestima en totes les seves vessants: Intel.ligència, físic, habilitats socials, capacitats, habilitats comunicatives,…. S’analitzen les possibles distorsions cognitives que produeix la persona i s’entrena en una millora dels aspectes abans citats acompanyats de la tècnica de la reestructuració cognitiva.
  Poden ser entre 5 i 10 sessions.

 • Sessions de millora de la intel.ligència emocional.La bona relació amb els altres i l’autocontrol són essencials per a afavorir una bona felicitat. El control de la impulsivitat, el desànim, l’exigència, la ira, la conducta verbal i no verbal són essencials. S’apliquen estratègies específiques de la psicologia cognitiva.
  Poden ser entre 5 i 10 sessions.

 • Sessions d’orientació per a resoldre dubtes i problemes.Tots tenim problemes que ens preocupen i que no sabem com resoldre. Dubtes que ens poden provocar un gran malestar. A la UAP hem considerat oferir algunes sessions per a donar consell i estratègies per a tot tipus de dubtes i problemes.
  Poden ser entre 1 i 3 visites.

 • Sessions d’anàlisi i millora de la relació de parella. Té com a objectiu  fer una avaluació de la relació de parella i donar orientacions i estratègies per a millorar tant la relació de parella actual com futures. Es treballen també els dubtes i pors que genera una relació.
  Poden ser entre 1 i 5 visites.


Modalitat de les sessions:

Poden ser :

 • Presencials
 • Telefòniques
 • Via internet: e-mails o xats (veure adjunt)
 • Domiciliàries (en casos de trastorns greus o limitacions físiques importants)

Les hem ordenat en funció de l’ordre de recomanació.
Les dues primeres tenen la mateixa durada i el mateix preu.
La teràpia via internet dependrà de la durada i tipologia de la sessió.