Anar a teràpia vol dir acudir a un seguit de visites per tal de millorar o eliminar el problema /es que presenta la persona i que són el motiu de consulta.

Una teràpia pot consistir en sessions individuals (són la majoria), de parella, familiars o grupals (veure tipus de sessions).
El/la psicòleg atén individualment la persona i no hi ha variació de terapeuta durant el tractament. Les sessions es desenvolupen en un despatx còmode, càlid i tranquil afavorint tot el procés.

A la primera visita que fem a la UAP, expliquem qui som, la nostra formació, les nostres especialitats i el funcionament del centre. Llavors li preguntem a la persona, què és el que la porta a venir-nos a veure. Durant aquesta primera sessió es fa una primera presa de contacte amb el que haurem de continuar avaluant en les properes sessions.
Nosaltres ja solem donar una petita orientació del tractament així com de la hipotètica durada i pronòstic.

Les primeres 3-4 sessions solen ser d’avaluació del problema/es o trastorn/s. A partir d’aquesta, fem un esquema hipotètic del problema/es i fixem uns objectius a assolir. Es a partir d’aleshores on comença realment la teràpia a través d’anar ensenyant i entrenant a la persona amb un seguit d’estratègies o tècniques que seran molt diferents en funció de la problemàtica. Apareixen reflexions, debats, experiments conductuals, anàlisis dels per quès, crítica a la pròpia visió de les coses i a les de la societat, entre altres.

A la UAP utilitzem bàsicament la teràpia cognitiva-conductual. Aquesta afirma que els pensaments són els principals generadors de les nostres emocions i conductes.
Treballem a través del diàleg. No parla només el/la pacient. Treballem bàsicament el present i el futur i no pas el passat (necessari per a tenir informació). Volem que la persona agafi el control d’aquell problema perquè llavors aquest comença a desaparèixer.

Un dels problemes que ens trobem més sovint és el de l’exigència per part del pacient, en la millora ràpida o immediata. Aquest és un dels principals enemics de tot procés de tractament; motiu de la majoria d’abandonaments. Moltes persones es pensen que amb molt poques sessions ja han de saber el que els passa i controlar-ho però gairebé mai és així. Tampoc hem de pensar que una teràpia és un procés d’anys però sí que és cert que solen ser algunes setmanes o alguns mesos.

Hem de pensar que tots som una suma d’hàbits de conducta i mentals, apresos o innats i aquests s’han fixat amb els anys. Per tant, fer una reestructuració d’aquests, serà un procés d’algunes sessions (veure les mitjanes de durada de tractaments de la UAP)

Altres factors a tenir en compte per a fer una bona teràpia són: la confiança amb el /la psicòleg, la bona relació terapèutica, la implicació del pacient a través de l’assistència i de fer les tasques entre sessions recomanades, una certa capacitat introspectiva, la confiança en el canvi i la tolerància del procés, entre altres.

Mitjanes de durada de tractaments de la UAP:
Intentem fer una aproximació segons les mitjanes de la UAP realitzades els últims anys.
Tot això és molt relatiu ja que depèn de molts factors. La majoria de persones presenten més d’una problemàtica i per tant el tractament és més complex i pot ser més llarg del que esmentem. També cal dir que molts dels trastorns són símptomes d’una situació més complexa, com succeeix en la majoria de tractaments que fem. Teniu en compte que una mateixa persona pot estar-hi molt més o molt menys que una altra amb el mateix problema.

Control de la ira: 32 sessions.
Depressió: 41 sessions
Fòbia Social: 47 sessions
Autoestima: 26 sessions
Teràpia de parella: 16 sessions
Dubtes de parella: 13 sessions
Dol: 53 sessions
Agorafòbia amb atacs de pànic: 42 sessions
Obsessions: 74 sessions
Preocupacions: 52 sessions
Vaginisme: 36 sessions
Ejaculació precoç: 28 sessions
Por a parlar en públic: 23 sessions
Insomni: 57 sessions.
Hipocondria: 68 sessions
Síndrome de Fatiga Crònica o Fibromiàlgia: 34 sessions