-Intervenció en tres nivells: fisiològic, cognitiu i conductual

Fisiològic

-Entrenament en respiració controlada.
-Entrenament en relaxació progressiva.

Cognitiu

-Canvi de pensaments (Reestructuració cognitiva) per ajudar a enfocar positivament la malaltia i afavorir una major assimilació i acceptació, millorant l’emocionabilitat.

– Treballar els errors cognitius més importants.
– Reduir l’hipervigilància als pensaments negatius i als símptomes.
– Estratègies per a parar o reduir preocupacions i obsessions.
– Estratègies d’afrontament a les diverses conseqüències que provoca la SFC: els dies dolents, canvi d’expectatives. Fenomen “empenta-ensorrament”.
– Com fer front a la incomprensió? “La malaltia imaginària”. Incomprensió de la parella, fills, família, amics, entorn social i sobretot METGES i infermeres.
– El canvi de rol dins la parella, família, entorn social i laboral.
– Entrenament en resolució de problemes.
– Les fases psicològiques de la malaltia: negació, ràbia, negociació, depressió acceptació.
– Control de la irritabilitat, l’ansietat cognitiva i el baix estat d’ànim.

Preocupacions i pors

– La preocupació a ser una càrrega cap als altres.
– La por a empitjorar progressivament.
– La por a la renúncia de moltes coses.
– La por a no poder-ho resistir més.
– La por a quedar-se sol.

Conductual

– Entrenament en millorar les habilitats socials: saber dir que no, expressar el malestar, no “tancar-se” en si mateix.
– Millorar els problemes de concentració i memòria propis de la malaltia.
– Regulació de l’exercici físic diari.
– Evitar situacions estressants.
– Higiene del son: estratègies per a reduir l’insomni i l’hipersòmnia.
– Pautes alimentàries.
– Pautar activitats gratificants freqüents.
– Patró de vida ordenat.
– Problemes de sexualitat.